Tag: byt

garsónka na Laurínskej pre Veru – interiér

Projekt interiér garsónky na Laurinskej začal výzvou, keď sa mi Vera ozvala, že ešte predtým, než sa začneme venovať samotnému

Byt v korunách stromov

Byt v korunách stromov

Byt v korunách stromov, ako si ho sami majitelia Juraj a Eva nazvali, je našim spoločným dielom mňa a mojich