Tag: klub

Centrum voľného času Hangar klub

Hangar klub – interiér centra voľného času

V Trenčine sa nachádza priemyselný areál Merina, ktorý ponúka na prenájom zaujímavé priemyselné (bývalé výrobné alebo skladové) priestory. Jeden takýto