Tag: rekonštrukcia

garsónka na Laurínskej pre Veru – interiér

Projekt interiér garsónky na Laurinskej začal výzvou, keď sa mi Vera ozvala, že ešte predtým, než sa začneme venovať samotnému

Rudolfinum – interiérová identita brand pubov

Interiérová identita brand pubov Rudolfinum – naväzujeme na tradíciu Českého kráľa Rudolfa II. – vytvorenie priestoru navodzujúceho atmosféru kráľovskej hostiny,