Mestečko – brand pub interiérový koncept

Interiérová identita pre brand pub slovenskej značky piva Zlatý Bažant. Spoluautorstvo s Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková

Mestečko NIVY – prvé použitie interiérovej identity v OC NIVY, Bratislava

podoba brand pubu v roku 2020
  • Autori grafickej identity pre značku Mestečko – Wiktor Leo Burnett
  • rok spracovania konceptu 2019-2020

update interiéru Mestečko o prvky brandingu Zlatý bažant ’73

  • podoba pre realizáciu v roku 2021
  • Autori grafickej identity pre značku Zlatý Bažant ’73 – Lukáš Karásek a Jonáš Karásek

Rozhovor o koncepte “Mestečko” pre Trend.sk