DJ pult Excelent

Design DJ stolov pre značku Excelent, Nu-Spirit Club, Retro Bar v hoteli Liptov Jasná a klub Stejdž Trenčín (2016 - 2018)

DJ pult Excelent
v Nu-Spirit Club-e

Zadná stena DJ pultu Excelent v klube Nu-Spirit Club zapnuté a vypnuté svetlo v priestore.

Je to viac o vytvorení pozadia pre DJa, samotný DJ pult Excelent je nenápadný z podobného materiálu. Značka piva Excelent má rada vo vizuále ozubené kolesá a industriálne prvky, v klube je dobré vytvoriť niečo, čo bude hostí zaujímať, preto sme pracovali s neustále sa pohybujúcimi kolesami. Hypnotický, rýchly aj pomalý pohyb ozubených kolies v monochromatickej farebnosti, aby vedel prijímať farbu od ostatného klubového osvetlenia.
Práca s vrstvením, kde logo značky je streknuté na perforovaný kryt kolies – je viac viditeľné pri nasvietení zvonka a menej keď je v priestore zasvietené len svetlo vovnútri. (klub je od roku 2018 zatvorený, stena s kolesami sa presunula do DJ- školy LFO )

DJ pult Excelent
v Retro bar-e, hotel Liptov Jasná

Zadná stena DJ pultu Excelent v Retro bar-e, hotel Liptov Jasná, zapnuté a vypnuté svetlo v priestore.

Retro bar v hoteli Liptov navštevujú hlavne lyžiari a tak boli formulované aj požiadavky na dekoráciu steny za DJom. DJ stôl je opäť veľmi jednoduchý, lebo býva z väčšej časti nevidený kvôli tancujúcim na parkete.
Ako urobiť niečo popisne lyžiarske a vyhnúť sa gýču? Opäť som vymyslel monochromatickú farebnosť, kde jednotlivé lyžiarské elementy tvoria biely nasvietený reliéf, doplnený výtvarnou priestorovou vzorkou “krýh snehu”.
Podsvietenie sa dá opäť samostatne vypínať a tým sa mení viditeľnosť elementov, prepínanie vrstiev.

DJ pult Excelent
v klube Stejdž v Trenčíne

DJ pult Excelent v klube Stejdž v Trenčíne, prepínanie svetelných okruhov

V malom trenčianskom klube som sa mal inšpirovať priehradovými stropnými nosníkmi. Prvoplánovým by bolo urobenie DJ stolu z priehradoviny. Ale mňa napadlo použiť geometriu nosníkov ako svetelnú vzorku, miesto hmoty, pracovať s nehmotným. Opäť som sa hral aj s vrstvením. Svietiace trojuholníky sa dajú prepínať, sú v dvoch samostatných vrstvách, zároveň bolo treba umiestniť dve nezlúčiteľné logá klubu a partnera. Jedno logo som použil opakovane ako patern do podkladu a druhé veľké na prednú vrstvu. (klub je od roku 2019 zatvorený )

Excelent web: