Regálové čelo Zlatý Bažant

Návrh regálového čela prezentujúceho pivo Zlatý Bažant do vybraných prevádziek Terno

Zadanie bolo:

  • navrhnúť regálové čelo podľa dodaných rozmerov priestoru na jednotlivých prevádzkach.
  • zvýšiť vizibilitu výrobkov z portfólia Zlatý Bažant,
  • vytvoriť skladovanie pre dostatočný počet jednotiek
  • riešiť osvetlenie a špeciálne nasvietenie produktov
  • v spodnej časti priestor na prepravky s fľašovinou
  • priestor pre plagát – LCD panel sa ukázal ako finnančne náročné riešenie z hľadiska software a pripojenia na data

Prvý obrázok zobrazuje pôvodný môj návrh, ktorý bol skoro raz taký drahý než finálny návrh